Een unieke samenwerking

Park Management Grote Polder (PMGP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zoeterwoude en de eigenaren van MP-stroken op Bedrijventerrein Grote Polder te Zoeterwoude. PMGP streeft naar het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het vestigingsmilieu op Grote Polder waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar via samenwerking optimale invulling kan worden gegeven aan onderhoud en beheer van ruimte. De uitvoering hiervan geschiedt in nauwe samenwerking met BIZ Grote Polder.